Skip to main content

Restaurálás, rekonstrukció

Az épített környezetben található díszítéseken végzett restaurálások, rekonstrukciók

2013-2014
Kecskemét, Városháza díszterem
a díszítőfestés és a Székely Bertalan falfestményeinek restaurálása
Székely Bertalan hat falfestménye restaurálásra került. A díszterem díszítőfestésének helyreállítása restaurátori módszerekkel történt.

2009-2014
Budavári Nagyboldogasszony / Mátyás templom, Budapest:
a figurális falképek és a teljes díszítőfestés restaurálása

Az Aranyokker Restaurátor Bt. 2009 és 2014 között újította fel a templom teljes belső festését. Restaurálásra kerültek Lotz Károly, Székely Bertalan és Patay László művészi falképei, 660 m2 összfelületen. Schulek Frigyes és Székely Bertalan által tervezett, 11000 m2-nyi díszítőfestés és aranyozás túlnyomó része restaurátori módszerekkel lett felújítva, a jelentősen sérült, - illetve megsemmisült területeken rekonstrukciós díszítőfestés és aranyozás készült. Restaurálásra kerültek továbbá a fából készült díszes oltárok és a neves festők által készített táblaképek is.

2008-2009
Dorottya-ház - Hauszmann csarnok, Budapest:
díszítőfestés rekonstrukciója

A kutatóablakokban feltárt festékmaradványok és a fővárosban a Hauszmann csarnok keletkezésének idejében készült analógiák figyelembevételével történt a rekonstrukciós díszítőfestés.

2006-2009
Keleti pályaudvar, Budapest:

A Lotz-teremben 1900 m2 felület díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója, valamint a stukkómárvány oszlopok restaurálása 60 000 lap aranyfüst-lemez felhasználásával megújult a csarnok díszítőfestése a már 2004-ben restaurált kilenc falfestmény környezetében.

2005
Győri zsinagóga:
díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása

A XIX. században épült zsinagóga a XX. század második felében használaton kívül állt. Ez idő alatt a belső díszítőfestése jelentős károsodásokat szenvedett. A 2005–2006 évben történt felújítás során az Aranyokker Bt. restaurátorai elvégezték a kupola, az oldalfalak, a karzataljak rekonstrukciós festését. Az előcsarnok mennyezetének és a karzataljak egyes részeinek átvételi állapota alapján lehetőség nyílt e területek restaurátori módszerekkel történő helyreállítására.

2005
Szegedi pályaudvar
Kacziány Ödön mennyezeti festményének restaurálása, díszítőfestés rekonstrukció

A vasútállomás teljes körű felújítása során a volt resti mennyezetén egy festmény keltette fel az érdeklődést. A teljesen elsötétedett alkotásról a restaurálás során kiderült, hogy Kacziány Ödön (1852–1933) festőművész 1902-ben készült „Bacchans Lakoma” című pannója. Szakszerű restaurálás után a festmény eredeti helyére került vissza. A MÁV Zrt. példaértékű törekvése kapcsán lehetőség nyílt a volt resti mennyezeti díszítőfestése egy részletének rekonstrukciós helyreállítására archív dokumentumok alapján.

2004
Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:
díszterem XIX. századi díszítőfestésének restaurálása

2004-ben elkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia dísztermének felújítása. Tárgyévben az északi karzatszakasz XIX. századi díszítőfestésének restaurálása készült el.

2004
Keleti pályaudvar, Budapest:
Lotz Károly és Than Mór falfestmények restaurálása

A 200 m2 összfelületű falfestményegyüttes alkotói Than Mór és Lotz Károly voltak, a képek keletkezési ideje 1884. A második világháborúban, Budapest ostroma során a falképek súlyos károsodásokat szenvedtek. Az ötvenes években a képeket restaurálták. Az akkori felújítás bizonyos részleteit jelen felújítás is megőrizte. A restaurálás jelentősen hozzájárult az Európában is egyedülálló pályaudvari csarnok eredeti megjelenésének helyreállításához.

2001-2003
Szent István Bazilika, Budapest:
négy kis kupola és a koronázópárkány díszítőfestése

2001–2003 között került sor az épület négy kiskupolájának és a templomtér oldalfalainak restaurálására. A kiskupolákban és a koronázópárkányon 2000 m² XIX. századi díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása történt.

2001
Fővárosi Operettszínház:
rekonstrukciós munkák

2001
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, volt Wenckheim palota:
palotaszint díszítőfestés

Kivitelezésre került az arany- és ezüstszalon, a központi fogadó, a kis és nagy táncterem, a tükörfolyosó és a zenekari karzat díszítőfestésének és parapetjeinek restaurálása.

2000
Madách Imre Gimnázium, Budapest:
Stetka Gyula mozaikjainak restaurálása

A műalkotások restaurálásakor a konzerváláson és tisztításon kívül az esztétikai helyreállítás során az elhullott és tönkrement mozaikszemek az eredeti anyaghasználatnak megfelelően lettek pótolva, illetve cserélve.

2000
Gödöllői Királyi Kastély:
díszítőfestett falburkolat restaurálása

1999-2000
2002
Szent Mihály templom, Budapest:
barokk freskó és díszítőfestés feltárás és restaurálás részmunkák 

Az egyszínű falfestés alól a feltárást követően a barokk kori freskó teljeskörű restaurálása.

1999
2002-2006
Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest:
díszítőfestés rekonstrukciója

Megadott tervek alapján elkészült a zsinagóga belső díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója mintegy 2000 m2 felületen.

1998
Miniszterelnöki Hivatal szolgálati lakások:
díszítőfestés

A lakások falfelületeinek egyedi tervezésű színvilágú és kialakítású díszítőfestése.

1998
Központi Papnevelő Intézet, Budapest:
lépcsőházi díszítőfestés

A lépcsőházban lévő valódi márvány tagozatok megjelenésének megfelelő ecsetmárvány utánzatú festés készült.

1997
1999
Lórév: Ikonosztáz
festmények restaurálása, valamint ecsetmátvány felületek rekonstrukciója

1993
Brüsszeli Magyar Misszió:
belső díszítések rekonstrukciója

1993
Uránia Filmszínház, Budapest:
díszítőfestés felújítása

Díszítőfestés helyreállítása restaurátori módszerekkel, gipszszobrászati és díszítőfestési rekonstrukciók.

1993
Szt. Flórián templom, Budapest:
díszítőfestés és Medveczky Jenő falképek restaurálása

1993
Nyírkarász: Ikonosztáz
ecsetmárvány felületek rekonstrukciója

1991
Saxlehner palota, Budapest:
Lotz Károly freskók restaurálása

Kecskemét, Városháza díszterem

Kecskemét, Városháza díszterem

Mátyás templom

Mátyás templom

Dorottya-ház, Budapest

Dorottya-ház, Budapest

Keleti pályaudvar - Lotz-terem

Keleti pályaudvar - Lotz-terem

Győri zsinagóga

Győri zsinagóga

Szegedi pályaudvar

Szegedi pályaudvar

Jászberényi főplébánia-templom

Jászberényi főplébánia-templom

Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

Szent István Bazilika

Szent István Bazilika

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

Stetka Gyula mozaikképei

Stetka Gyula mozaikképei

Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

Szent Mihály templom, Budapest

Szent Mihály templom, Budapest

Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

Lórév: Ikonosztáz

Lórév: Ikonosztáz

Szt. Flórián templom, Budapest

Szt. Flórián templom, Budapest