Skip to main content

Az épített környezetben található díszítéseken végzett restaurálások, rekonstrukciók

2013-2014
Kecskemét, Városháza díszterem
a díszítőfestés és a Székely Bertalan falfestményeinek restaurálása
Székely Bertalan hat falfestménye restaurálásra került. A díszterem díszítőfestésének helyreállítása restaurátori módszerekkel történt.

2009-2014
Budavári Nagyboldogasszony / Mátyás templom, Budapest:
a figurális falképek és a teljes díszítőfestés restaurálása

Az Aranyokker Restaurátor Bt. 2009 és 2014 között újította fel a templom teljes belső festését. Restaurálásra kerültek Lotz Károly, Székely Bertalan és Patay László művészi falképei, 660 m2 összfelületen. Schulek Frigyes és Székely Bertalan által tervezett, 11000 m2-nyi díszítőfestés és aranyozás túlnyomó része restaurátori módszerekkel lett felújítva, a jelentősen sérült, - illetve megsemmisült területeken rekonstrukciós díszítőfestés és aranyozás készült. Restaurálásra kerültek továbbá a fából készült díszes oltárok és a neves festők által készített táblaképek is.

2008-2009
Dorottya-ház - Hauszmann csarnok, Budapest:
díszítőfestés rekonstrukciója

A kutatóablakokban feltárt festékmaradványok és a fővárosban a Hauszmann csarnok keletkezésének idejében készült analógiák figyelembevételével történt a rekonstrukciós díszítőfestés.

2006-2009
Keleti pályaudvar, Budapest:

A Lotz-teremben 1900 m2 felület díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója, valamint a stukkómárvány oszlopok restaurálása 60 000 lap aranyfüst-lemez felhasználásával megújult a csarnok díszítőfestése a már 2004-ben restaurált kilenc falfestmény környezetében.

2005
Győri zsinagóga:
díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása

A XIX. században épült zsinagóga a XX. század második felében használaton kívül állt. Ez idő alatt a belső díszítőfestése jelentős károsodásokat szenvedett. A 2005–2006 évben történt felújítás során az Aranyokker Bt. restaurátorai elvégezték a kupola, az oldalfalak, a karzataljak rekonstrukciós festését. Az előcsarnok mennyezetének és a karzataljak egyes részeinek átvételi állapota alapján lehetőség nyílt e területek restaurátori módszerekkel történő helyreállítására.

2005
Szegedi pályaudvar
Kacziány Ödön mennyezeti festményének restaurálása, díszítőfestés rekonstrukció

A vasútállomás teljes körű felújítása során a volt resti mennyezetén egy festmény keltette fel az érdeklődést. A teljesen elsötétedett alkotásról a restaurálás során kiderült, hogy Kacziány Ödön (1852–1933) festőművész 1902-ben készült „Bacchans Lakoma” című pannója. Szakszerű restaurálás után a festmény eredeti helyére került vissza. A MÁV Zrt. példaértékű törekvése kapcsán lehetőség nyílt a volt resti mennyezeti díszítőfestése egy részletének rekonstrukciós helyreállítására archív dokumentumok alapján.

2004
Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:
díszterem XIX. századi díszítőfestésének restaurálása

2004-ben elkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia dísztermének felújítása. Tárgyévben az északi karzatszakasz XIX. századi díszítőfestésének restaurálása készült el.

2004
Keleti pályaudvar, Budapest:
Lotz Károly és Than Mór falfestmények restaurálása

A 200 m2 összfelületű falfestményegyüttes alkotói Than Mór és Lotz Károly voltak, a képek keletkezési ideje 1884. A második világháborúban, Budapest ostroma során a falképek súlyos károsodásokat szenvedtek. Az ötvenes években a képeket restaurálták. Az akkori felújítás bizonyos részleteit jelen felújítás is megőrizte. A restaurálás jelentősen hozzájárult az Európában is egyedülálló pályaudvari csarnok eredeti megjelenésének helyreállításához.

2001-2003
Szent István Bazilika, Budapest:
négy kis kupola és a koronázópárkány díszítőfestése

2001–2003 között került sor az épület négy kiskupolájának és a templomtér oldalfalainak restaurálására. A kiskupolákban és a koronázópárkányon 2000 m² XIX. századi díszítőfestés rekonstrukciója, restaurálása történt.

2001
Fővárosi Operettszínház:
rekonstrukciós munkák

2001
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, volt Wenckheim palota:
palotaszint díszítőfestés

Kivitelezésre került az arany- és ezüstszalon, a központi fogadó, a kis és nagy táncterem, a tükörfolyosó és a zenekari karzat díszítőfestésének és parapetjeinek restaurálása.

2000
Madách Imre Gimnázium, Budapest:
Stetka Gyula mozaikjainak restaurálása

A műalkotások restaurálásakor a konzerváláson és tisztításon kívül az esztétikai helyreállítás során az elhullott és tönkrement mozaikszemek az eredeti anyaghasználatnak megfelelően lettek pótolva, illetve cserélve.

2000
Gödöllői Királyi Kastély:
díszítőfestett falburkolat restaurálása

1999-2000
2002
Szent Mihály templom, Budapest:
barokk freskó és díszítőfestés feltárás és restaurálás részmunkák 

Az egyszínű falfestés alól a feltárást követően a barokk kori freskó teljeskörű restaurálása.

1999
2002-2006
Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest:
díszítőfestés rekonstrukciója

Megadott tervek alapján elkészült a zsinagóga belső díszítőfestésének és aranyozásának rekonstrukciója mintegy 2000 m2 felületen.

1998
Miniszterelnöki Hivatal szolgálati lakások:
díszítőfestés

A lakások falfelületeinek egyedi tervezésű színvilágú és kialakítású díszítőfestése.

1998
Központi Papnevelő Intézet, Budapest:
lépcsőházi díszítőfestés

A lépcsőházban lévő valódi márvány tagozatok megjelenésének megfelelő ecsetmárvány utánzatú festés készült.

1997
1999
Lórév: Ikonosztáz
festmények restaurálása, valamint ecsetmátvány felületek rekonstrukciója

1993
Brüsszeli Magyar Misszió:
belső díszítések rekonstrukciója

1993
Uránia Filmszínház, Budapest:
díszítőfestés felújítása

Díszítőfestés helyreállítása restaurátori módszerekkel, gipszszobrászati és díszítőfestési rekonstrukciók.

1993
Szt. Flórián templom, Budapest:
díszítőfestés és Medveczky Jenő falképek restaurálása

1993
Nyírkarász: Ikonosztáz
ecsetmárvány felületek rekonstrukciója

1991
Saxlehner palota, Budapest:
Lotz Károly freskók restaurálása

Kecskemét, Városháza díszterem

Kecskemét, Városháza díszterem

Mátyás templom

Mátyás templom

Dorottya-ház, Budapest

Dorottya-ház, Budapest

Keleti pályaudvar - Lotz-terem

Keleti pályaudvar - Lotz-terem

Győri zsinagóga

Győri zsinagóga

Szegedi pályaudvar

Szegedi pályaudvar

Jászberényi főplébánia-templom

Jászberényi főplébánia-templom

Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

Magyar Tudományos Akadémia székháza, Budapest:

Szent István Bazilika

Szent István Bazilika

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Wenkheim Palota)

Stetka Gyula mozaikképei

Stetka Gyula mozaikképei

Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

Gödöllői Királyi Kastély - Díszterem

Szent Mihály templom, Budapest

Szent Mihály templom, Budapest

Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest

Lórév: Ikonosztáz

Lórév: Ikonosztáz

Szt. Flórián templom, Budapest

Szt. Flórián templom, Budapest

Stukkómárvány restaurálások

2006, 2008
Keleti pályaudvar, Budapest:
Lotz-terem stukkómárvány oszlopok restaurálása

2004-2005
Jászberényi főplébánia-templom
műmárvány főoltárának és falfestésének restaurálása
2004–2005-ben készült a főoltár, az oltárasztal és a főoltár retablójának restaurálása, valamint a szentélyapszis eredeti, 1780-as festésének feltárása és helyreállítása.

2001,
2002-2003
Szent István Bazilika, Budapest:
a koronázópárkány és az alatta lévő stukkómárvány burkolatok restaurálása 
Az oldalfalakat burkoló, Antonio Detoma stukkátór által kivitelezett, több mint száz éves, 16 féle mintázatú és színű stukkómárvány 5500 m²-t tesz ki.
E felületek a felújítás kezdetéig rendkívül rossz állapotba kerültek, igényes restaurálásuk komoly szakmai kihívást jelentett.

2000
Gödöllői Királyi Kastély:
Az oratórium stukkómárvány házi-oltárának restaurálása.

1999
Kazinczy utcai zsinagóga, Budapest:
stukkómárvány tóraszekrény restaurálása
A műmárvány felület feltárása a megsárgult, többrétegű lakkréteg alól, majd a megtisztított eredeti stukkómárvány helyreállítása restaurátori módszerekkel.

1996
Gödöllői Királyi Kastély:
díszterem stukkómárvány burkolatának restaurálási, fényezési befejező munkái

 

jaszbereny nagyboldogasszony templom
keleti palyaudvar
ortodox zsinagoga
szt istvan bazilika

Díszműüveg restaurálások

2008-2011
Pesti Hazai Első Takarékpénztár (tőzsdepalota), Budapest:
Róth Miksa ólmozott üvegablakok restaurálása, Luxfer prizmák restaurálása, rekonstrukciója

2008-2009
Dorottya-ház, Budapest:
Róth Miksa ólmozott üvegablakok restaurálása és az egykori pénztárcsarnok felülvilágítóinak rekonstrukciója
76 darab Róth Miksa által tervezett üvegmező restaurálása és rekonstrukciója történt. Az egykori pénztárcsarnok felülvilágítóinak rekonstrukciójának koncepciója egy múzeumi színezett nyomat alapján készült.

1998
Miniszterelnöki Hivatal
Sszolgálati lakások: díszműüveg térelválasztók
Különleges üvegekből egyedi tervezésű vázszerkezetbe készültek a díszműüveg térelválasztó elemek.

1997
Kőrösfői-Kriesch Aladár üvegablak restaurálás

1991
Konzumbank, Budapest, Nyugati tér:
mennyezeti üvegkompozíció
Megadott tervek alapján elkészült a bank központi terének 110 m2-es felülvilágító díszműüveg ablaka.

1989
Saxlehner palota, Budapest:
díszműüveg restaurálás

1989
Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Andrássy út 69-71.:
beltéri díszablakok

1983
Iposz székház, Budapest, Wesselényi utca:
Szt. Lukács üvegablak rekonstrukció

 

dorottya-4
dorottya-6
uvegablakok01
uvegablakok02
uvegablakok03
uvegablakok04
uvegablakok05
uvegablakok06
uvegablakok07
uvegablakok08
uvegablakok09
uvegablakok10
uvegablakok11
vaci-4
vaci-5
vaci-8

Festményrestaurálások

A festményrestaurálás területén a XVII–XX. századot átölelően jelentős alkotók műveit restauráltuk:
August Querfurt, Nino Costa, Lotz Károly, Mednyánszky László, Paál László, Giorgio Morandi, Rippl Rónai József, Glatz Oszkár, Kernstok Károly, Aba Novák Vilmos, Derkovits Gyula, id. Vastagh György, Szőnyi István, Perllott Csaba Vilmos, Nagy Oszkár, Orlai Petrich Soma, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla, Bernáth Aurél

festmenyrestauralas01
festmenyrestauralas05
festmenyrestauralas06
festmenyrestauralas07
festmenyrestauralas08
festmenyrestauralas09
festmenyrestauralas10
festmenyrestauralas11
festmenyrestauralas12
festmenyrestauralas13
festmenyrestauralas14